Faiz kararı çıkmadan dolar düşmeye başladı

dolar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplantı yapacak. Ekonomi uzmanlarının dikkat ile takip edeceği bu toplantıdan faiz indirimi kararının alınması beklenmektedir. Dün yaptığımız haber ile 17 uzmanın konu hakkında yorum yaptığını 16 uzmanın 25 puan bazında indirim 1 uzmanın ise 50 puan bazında faiz indirimi beklediğini açıklamıştık. Yapılan tüm yorumlara göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun büyük ihtimal ile faiz indirimi yapacağı düşünülmektedir.

Merkez bankası 5 aydır faiz indirimi yapmaya devam ediyor. Bugün ki çıkacak olan karar merak ile beklenirken dolar konu hakkında açıklama yapılmadan düşüşe uğradı.

2,94 seviyesine geriledi

Dolar 2,9513 kuru üzerinden satılmaktayken Merkez Bankası PPK açıklama yapmadan dolar 2,94 kuru üzerine geriledi. Gözler saat 14.00’a çevrildi. Çıkacak her karar merak ile beklenirken doların düşüşünün devam etmesi bekleniyor.

Temmuz 15’de yapılan darbe girişimi ile faiz oranlarının alt üst olacağı, doların tırmanacağı ve Türkiye ekonomisinin zor günler geçireceği belirtilmişti. Ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığı pek çok siyasetçi tarafından açıklanırken Merkez Bankası da yaptığı toplantılar ile bu haberlerin uydurma olduğunu göstermişti.

Darbe girişiminin ardından Merkez Bankası aldığı karar ile gecelik borç verme faiz oranını %8,75 seviyelerine indirmişti. Fakat Temmuz ayında yaşanan gelişmelerden ötürü enflasyon seviyesi %8,79’a yükselmişti. (yıl baz alınmıştır) Bugün Mekez Bankası Para Politikası Kurulunun faiz hakkında yapacağı açıklamanın saat 14.00 ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bakalım ekonomi uzmanları haklı çıkacak mı?

Memura ve emekliye maaş müjdesi

para

Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Bu sene bilindiği gibi kurban bayramı 12 Eylül tarihi ile başlayacak. Hükümet memur ve emeklilerin elini bollaştırmak için bazı çalışmalar yapmaya başladı. Bilindiği gibi memurlar maaşlarını her ayın 15’inde almaktadır. Fakat Kurban Bayramı 12 Eyül’de olacağı için bu durumdan muzdarip olan pek çok memur kurban alamıyor. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlarda maaşlarını her ayın 16’sı ila 28’i arasında almaktadır. Bu durumdan dolayı madur olan emeklilerinde bir bölümü kurban alamıyor.

Memurların ve emeklilerin kurban kesebilmesi ve bayram öncesinde ellerinde bir miktar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için paralarının bulunması için çalışmalar yürütülmeye başladı.

Maaşlar önce yatabilir

Yapılan görüşmelere göre memur ve emekli maaşlarını Kurban Bayramı vesilesi ile erken yatması gündeme geldi. Buna göre emekli ve memurların maaşı Eylül ayının ilk haftası içinde yatabilir. Bu durum ile memur ve emeklilerin para ihtiyaçlarının karşılanabilmesine olanak sağlanacak.

Görüşmeler şu an için net değil ancak çalışmalar hız kazandı ve maaşların tamamı yetiştirilmeye çalışılıyor. Maliye Bakanlığı konu hakkında gerekli merciler ile görüşmeye devam etmektedir. Yapılan tahminlere göre memurların, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşı Kurban Bayramı gelmeden yatırılacak. Bu sayede hayvancılık ile uğraşanların da daha çok mal satması için çalışmalar yürütülecek. Emekli ya da memurlar ellerinde yine birikintisi olmadığı için kurban kesmeyecek vaziyette olsalar bile hükümet bayram öncesi vatandaşların madur olmaması için ellerinde para olmasını istiyor.

Tanık Gösterme Nedir?

tanık gösterme nedir, örnek

Düşünceyi geliştirme yollarından biri olan “tanık gösterme“, bir düşünceyi daha inandırıcı hâle getirmek veya ortaya atılan fikirlerin kaliteli fikir adamları tarafından da benimsendiğini göstermek amacıyla kullanılır. Sınavlarda sıkça karşımıza çıkan bu anlatım tekniği, “öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemeye” şeklinde ifade edilerek sorularda geçmektedir. Sıklıkla örneklendirme ile karıştırılsa da, aralarında çok belirgin bir fark vardır.

Tanık göstermeyi tanımlayarak başlayalım: “Kişinin ortaya attığı duygu veya düşüncelerini daha somut ve inandırıcı hâle getirmek amacıyla yazar, şair, devlet adamı, bilim insanı vs. gibi tanınmış kişilerin sözlerinden alıntı yapması” olarak açıklanabilecek bir anlatım tekniğidir. Burada başka kişilerden “alıntı” yapma, anahtar kelimemizdir. Yani mutlaka bir başka yazarın veya düşünürün sözlerine başvurma vardır. “Bakın … da benim gibi düşünüyor, o da benim düşüncemi doğruluyor.” şeklinde bir anlam çıkarılabilir. Ayrıca kelimenin anlamından hareket edilirse, tanık “şahit” demektir. Yani düşüncemize başka yazarları şahit etme anlamı söz konusudur.

Örnek: Bugünün gençleri, geleceği kurtaracak kadar nitelikli yetişmiyor ne yazık ki. Zevk üzerine kurulu hayatlar, yetenek ve düşünceden yoksun yetişen nice gençler. Aslında hepsi çok güzel yetenekleri olduğunu ve dahası çok güzel şeylerle meşgul olduklarını düşünüyorlar. Hâlbuki hepsi kuru gürültü. Hayatlarına hiçbir şey kazandırmayacak şeylerin ardından gitmek, ne kadar da anlamsızca. Bize her anlamda yetkin gençler lazım. Bakın usta düşünür Nihal ATSIZ bu konuda şöyle diyor: “Bize yalnız dans etmesini, iyi giyinmesini, kur yapmasını ve aşık olmasını bilen gencin lüzumu yoktur. Bize bugün mesleğinde usanmadan çalışacak, yarın hudutta göz kırpmadan ölebilecek genç lazımdır.”

Yukarıdaki paragrafta “bakın” ile başlayan cümleye kadar, yazar kendi fikirlerini ortaya atmıştır. Buraya kadar herhangi bir anlatım tekniği yoktur. Fakat bu cümlede kendi düşüncesini desteklemek, daha inandırıcı ve önemli hâle getirmek için usta düşünür Nihal ATSIZ‘ın sözünden yararlanmış, bir alıntı yapmıştır. İşte tam burada bir tanık gösterme düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır diyebiliriz.

NOT: Tanık göstermeyi, örneklendirme ile birbirine karıştırmamak gerekir. Örneklendirme, bir konudaki özellikleri en belirgin şekilde üzerinde barındıran varlık, olay veya kavramları listelemektir. Bu cümlelerde genellikle “örneğin, mesela” gibi kelimeler kullanılır veya kullanılmasa da böyle bir anlam hissedilir. Ayrıca örneklendirme genellikle soyut kavram ve düşünceleri, somutlaştırmak için kullanılır. Tanık göstermede ise böyle bir amaç yoktur. Sadece düşünceyi daha önemli ve inandırıcı kılma amacı bulunmaktadır.

Örnek: Ben her okuduğum romanda asıl kendime yaklaştığıma inanıyorum. Her biri çok yanlı gerçeğimizi belli bir yandan açar bana. Neden söz ederse etsin, beni, başkalarını, yaşamayı tanıtır. Balzac “Eugenie Grandef“i yazmasaydı, gecem gündüzüm bencillerle geçtiği hâlde nerden bilecektim bencilliği? “Kızıl ile Kara” olmasaydı benim de öz geçmişimden haberim olmayacaktı.

Yukarıdaki paragrafta kalın yazılan kısımlar, yazarın düşüncesine örnektir. Burada kesinlikle tanık göstermeden söz edilemez; çünkü yazarın romanlarda kendine yaklaştığını örnekleyen karakterler sıralanmıştır. Aşağıdaki örnek paragrafları inceleyin, hepsinde başka bir kişinin düşüncelerinden alıntı yapılarak kendi düşüncesini önemli ve inandırıcı kılma amacı bulunmakta ve hepsinde tanık gösterme kullanılmaktadır.

Örnek: Jan Paul Sartre şöyle der: “İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için yazardır.” Bu görüşe katılmamak mümkün mü? Söz sanatçısı dediğin, herkesin söylemek isteyip de söyleyemediği sözleri, kendine özgü biçimler arasından seçerek söyleyivermeli ve okuyucuya: “Benim söylemek istediğimden daha güzel.” dedirtmeli.

Örnek: Kültürel değerlerimiz ancak sağlam bir dille geleceğe aktarılabilir. Buna dikkat edilmediği takdirde kuşaklara arası iletişimde kopukluklar ortaya çıkar. Orhan Veli Kanık, bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiğini şu sözleriyle ortaya koymuştur: “Dili, her zaman, her yerde düşünmemiz gerekir. Bir takvim yaprağında, bir sokak ilanında dile karşı sorumlu olduğumuzu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Binlerce insan tarafından okunacak bozuk bir cümlenin, birçok kişinin aklını çelebileceğini unutmamalıyız. Sağlam bir dile ancak böyle ulaşabiliriz.”

Örnek: Çocuğunuz bilim insanı mı olsun istiyorsunuz; o halde ona önce edebiyatı sevdirin. Bilim insanının amacı insanların yaşamını kolaylaştırmak; dünyayı daha güzel, daha yaşanası hal aldırmaktır. Bu amaca ulaşmak için insanları sevmek; onların acılarını ve sevinçlerini yüreğimizde duyumsamak gerekir. Balzac: “Bilim insanı olmak için, insanları sevmek, dolayısıyla edebiyatsever olmak gerekir.” diyor.

Örnek Sorular

1. Kendi çağımızın ödevini, sorumluluğunu taşıyıp, “güzel yarınlar” için uğraş verdiğimiz sürece, doğa da insan doğamız da temiz ve mutlu bir dünyada yaşayacak; bilinçli gelecek kuşaklar da hem kendi çağına, hem de yarınlara yönelik, atalarından kalan kalıtı, bir bayrak yarışçısı sorumluluğuyla kendilerinden sonraki kuşağa vermenin huzuru içinde olacaklardır. Gorki, “Kuşlar nasıl uçmak için yaratılmışsa, insanlar da mutlu olmak için yaratılmışlardır.” der. Düş kurmak bir yana, akılsal eğitim – öğretim sürecini işlevselleştirirsek, ne açlık, ne yoksulluk, ne de savaşlar kalır; mutluluğun dışındadır.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A) Öyküleme B) Betimleme C) Tanık gösterme D) Karşılaştırma

YANIT: Çağımızdaki sorumluluk düşüncesi üzerine yazar kendi düşüncelerini ifade ettikten sonra, bu konuya paralel olarak Gorki’nin düşüncelerinden alıntı yapmıştır. Yani cevap “C” seçeneğidir.

2. İnsan doğal olarak iyidir; ama toplumun kurumları yozlaştırır onu. Rousseau, felsefesinin bu temel ilkesini şu önermeyle ortaya koymuştu: Tanrı elinden çıkan her şey iyidir, insan elinde her şey yozlaşır. O, sanat ve kültürün zararlı olduğuna inandığı için Emile adlı kitabında çocukların nasıl kendi kendini yetiştireceklerini anlatır.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?
A) Tanımlama – Örneklendirme
B) Tanık gösterme – Örneklendirme
C) Açıklama – Betimleme
D) Tanık gösterme – Tanımlama

YANIT: Toplumdaki kurumlar üzerine devam eden yazıda, Rousseau’nun düşüncesinden alıntı yapılarak tanık gösterilmiştir. Aynı zamanda burada bir örneklendirme bulunmaktadır. Yani cevap “B” seçeneğidir.

Orkun KUTLU

Orkun Kutlu

Bağdaştırma Nedir?

bağdaştırma nedir, türleri ve örnekleri

Bağdaştırma, genel itibariyle kelimeler arasında alışılmış veya alışılmamış anlam ilişkileri kurmaktır. Yeni bir kavram, nesne veya anlamı göstermek üzere birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturmuş oldukları öbeklere “bağdaştırma” denilmektedir. Bu tanım, bizlere tamlama, kelime grupları veya deyimleri çağrıştırabilir. Bağdaştırma, bu türden söz varlığı ögelerinin tamamının temelini oluşturmaktadır.

Yazılı veya sözlü dilde, bazen kelimeler arasında kuracağımız bazı anlam ilişkileriyle yepyeni anlamlar veya daha iyi anlatımlar sağlamak isteriz. Bu amaçla birden fazla sözcüğü bir araya getirerek kelime grupları oluştururuz. İşte bu kelime gruplarındaki sözcüklerin aralarındaki anlam ilişkilerine göre “alışılmış veya alışılmamış bağdaştırma” örnekleri meydana getiririz.

Deyimler, isim veya sıfat tamlamaları, sözcük grupları birer bağdaştırma örneğidir. Bu bağdaştırmayı oluşturan kelimeler arasında gerçekte var olabilecek, sanatsız ve mümkün bir ilişki varsa buna “alışılmış bağdaştırma” denilmektedir. Mesela “gül kokusu” alışılmış bir bağdaştırmadır; çünkü gerçekte gülün kokusu vardır.

Kelimeler arasında gerçek dünyanın dışında, genellikle benzetmeye dayanan, sanatlı ve imkânsız bir ilişki varsa buna “alışılmamış bağdaştırma” denilmektedir. Örneğin “pembe hayaller” tamlamasında, hayallerin pembe olması imkânsızdır. Bunun için bu tamlama alışılmamış bağdaştırma örneğidir.

Alışılmış bağdaştırma örnekleri: “Telefon kartı, demir kapı, net fotoğraf, futbol topu, portakal rengi, ses tonu, bakır kablo, çıkmaz sokak, taş duvar, yol kenarı, çatlak bardak, altın kolye, kanatlı hayvan, bulutlu hava, polis aracı, duman kokusu, nar çiçeği, mısır ekmeği…” cokbilgi.com

Alışılmamış bağdaştırma örnekleri: “İnce düşünce, acı çığlık, mesut odalar, kırık hayaller, dehşet saati, ıssız gece, korku mevsimi, ölü dünya, cennet körfezi, taze binalar, çürük renkler, kararmış kalpler, ömür törpüsü, kan damlayan kalem, beyaz düşler, korkunç ayakkabı…”

Cümle Örnekleri

– Arkamızda çekingen bir sokağın sessizliğini bırakıyorduk. (alışılmamış)
– Bilgisayarımın ekran kartı bozuldu. (alışılmış)
Baharın coşkusu tüm canlıları sarmaya başladı. (alışılmış)
Başıboş hayaller kapımızı çalar birazdan. (alışılmamış)
Ömür defterinde sayfalar bir bir tükeniyor. (alışılmamış)
Odanın duvarlarında rutubet göze çarpıyordu. (alışılmış)

Orkun KUTLU

Orkun Kutlu

2016 Açık Gelin Saçı Modelleri

Dünya evine girecek bayanlar, gelinlik seçimine verdikleri kadar önemi gelin saçına da verirler. Çünkü ne kadar iyi bir gelinlik seçerseniz seçin, gelin saçı modeliniz o kadar iyi değilse kötü görünebilirsiniz.

Düğün tarihinden haftalar öncesinden gelin saçının nasıl olacağına karar verilmeli ve provalar yapılmalıdır. Gelin saçının modeline karar verirken düğünün teması (kır düğünü, salon düğünü vb), mevsim, hava şartlarını göz önünde bulundurmalısınız.

2016 gelin saçı modellerini incelediğimizde artık topuzların geçmişe nazaran demode olduğunu, açık gelin saçlarının öne çıktığını görüyoruz. Biz de yaz gelini olacaklar için açık gelin saçı modelleri hazırladık. Eğer düğününüzü kırda yada havuz başında yapacaksanız bu saç modelleri ideal. Yazın esen püfür püfür ılık rüzgarda bırakın saçlarınız uçuşsun.

Argentine General Sentenced To Life Term

By Senabri Silvestre

SANTO DOMINGO, Dom. Rep. (AA) – An Argentine court sentenced former Gen. Luciano Benjamin Menendez to life for crimes against humanity, local media reported Thursday.

Twenty-seven other ex-members of the armed forces received the same sentence while 10 others received lesser sentences by the Federal Court of Cordoba for human rights violations committed at various secret detention centers during a military dictatorship between 1975 and 1979.

The defendants were found guilty of offenses against 716 victims, including illegal deprivation of liberty, aggravated torture, robbery, kidnapping, rape, murder and child abduction, the Infobae newspaper reported.

Sixty percent of detainees at the centers disappeared or died during the years Menendez and his officers were in charge of security in Cordoba, the newspaper added.

Menendez, 89, who is already serving time for other crimes, was found guilty of the disappearances of 282 victims, 52 murders, 260 kidnappings and 656 cases of torture.

It is the first judgment on crimes committed before the March 1976 coup under the constitutional government of Isabel Martinez de Peron.

The sentence against the former head of the Third Army Corps of Argentine comes after four years of trial, during which almost 600 testimonies were heard.

As the sentences were being read, thousands of spectators, including human rights activists, supported victims’ families outside the court, carrying banners that read “Nevermore”.

08:34 Survivor'da Zafer ve Semih arasındaki yaşanan kriz! – İzle

Survivor’da dün akşam kim diskalifiye oldu? Survivor’da Semih ile Zafer kavgası ile ilgili önemli karar verildi. Acun Ilıcalı’nın dün akşam Survivor’da son bölümde yaşanan kavgayla ilgili ne karar vereceği merakla bekleniyordu. Zafer ve Semih arasındaki yaşanan kriz nasıl sonuçlandı? Peki dokunulmazlığı kim kazandı ve kimin adı yazıldı? Ayrıntılar haberimizde…

Survivor’da sular durulmuyor. Survivor dün akşam tarihi bölümlerinden birini yaşadı. Survivor’da kimin diskalifiye olacağı günlerden beri merak ediliyordu. Tv8 ekranlarının sevilen Yarışma programı Survivor’da Zafer ve Semih arasındaki yaşanan kriz gündeme bomba gibi düştü. Survivor’da yaşanan olayda, görüntülere bakarak kimin haklı kimin haksız olduğuna karar veren Acun Ilıcalı, Zafer Mete’nin diskalifiye olduğunu açıkladı.

Survivor adasında Zafer ile Semih Öztürk arasında en başından beri bir gerilim vardı. Bu gerilim küçük körüklemelerde hemen alev alıyordu ve birilerinin araya girmesi ile yatışıyordu.

Survivor’a damga vuran ve Zafer’in elenmesiyle sonuçlanan Semih – Zafer kavgası sonrasında Acun Ilıcalı Semih’in bundan sonra Ünlüler takımında yer alacağını açıkladı. Bu şok karardan sonra yarışmacılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bundan sonra kesin olarak Gönüllüler takımında yer alan Semih, Ünlüler takımına geçerek yarışmaya burada devam edecek.

Survivor’da eleme adayı kim?

Geçen haftaki en ilginç konsey olan Ünlüler konseyinde üç eleme adayı çıkmış ve elenen isim Mehmet olmuştu. Gönüllülerde Semih Öztürk ayrılınca Gizem Kerimoğlu tek başına kaldı. 

Survivor ada konseyinde Gizem Kerimoğlu Damla’nın ismini yazdı. Geri kalan beş isim ise yani Damla, Serkay, Gizem Memiç, Efecan ve İbrahim Giydirir Gizem Kerimoğlu’nu yazdı. Survivor 17 Nisan 2016 eleme adayı kim oldu sorusu yanıt buldu artık ve Gönüllülerde Gizem Kerimoğlu eleme adayı oldu.

Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı?

Ddokunulmazlık Oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Daha ilk oyundan anlaşıldı ki mücadeleler çekişmeli geçecekti. Yarışmacılar bir düzenek üzerinde ellerinde tuttukları yastıklarla birbirlerini düşürmeye çalıştı ve iki kez havuza düşen sayıyı kaybedecekti. İki takım da yarışmaya iyi başladı ve bir sayı Gönüllüler bir sayı Ünlüler alıyordu.

 Ünlüler takımında yer alan Semih Öztürk 3 oyuna çıktı ve 3 oyunu da kaybetti.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu yanıt buldu artık. Durum 8-8 iken Yattara ve İbrahim karşılaştı, ancak oyun esnasında İbrahim’in omzu çıkınca Serkay oynamak zorunda kaldı.

Yattara büyük bir beceri ve güçle Serkay’ı devirmeyi başardı ve dokunulmazlığı ünlülere getirdi.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ŞOK ZAFER METE DİSKALİFİYE EDİLDİ

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

ACUN ILICALI ALINAN KARARI AÇIKLADI İŞTE O ANLAR İZLE

SURVİVOR 2016 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI – TIKLA İZLE

SEMİH VE ZAFER KAVGASI

Semih ve Zafer en son dolma ödülü kaybedilince kavga etmişlerdi. O kavgada Semih Öztürk, Zafer için “ya kova düşürür ya ipi elinden kaçırır elenip gideceksin” demişti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

SEMİH VE ZAFER ARASINDA NELER YAŞANDI TIKLA İZLE

SOPAYI YİYİP GİDECEKSİN

Zafer Mete ise buna sinirlenip “Senin de ağzınla burnun yer değiştirecek sopayı yeyip gideceksin” sözleriyle tartışmayı alevlendirmişti.

Survivor’da yaşanan olayda, görüntülere bakarak kimin haklı kimin haksız olduğuna karar veren Acun Ilıcalı, Zafer Mete’nin diskalifiye olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, Semih- Zafer arasındaki olayın kamera görüntüleri olduğunu daha önce açıklamıştı. Adadaki ekip Semih-Zafer kavgasının her anını kayda aldı. Haliyle bu görüntüler büyük merak konusu oldu. Survivor’da Semih-Zafer kavgasının görüntülerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı’nın vermiş olduğu kararla yayınlanan görüntüler izleyenleri şaşırttı.

SURVİVOR SON BÖLÜM TIKLA İZLE

ZAFER METE SEMİH ÖZTÜRK’ÜN BOĞAZINI SIKMIŞ

Survivor adasında Semih ve Zafer’i diskalifiye olmanın eşiğine getiren kavga salı günü eleme konseyine 2 saat kala patlak vermiş. İddialara göre kavga sırasında Zafer Mete üstüne yürüyen Semih Öztürk’ün boğazını sıkmış. Survivor dedikodularına göre Semih ve Zafer kavgası şöyle olmuş;

Dolma ödülü kaybedilip adaya dönüldüğünde Zafer ve Semih arasında laf atışması başlamış. Semih Öztürk’ün ‘zayıfsın eleneceksin’ göndermelerine Zafer de karşılık vermiş. Bu sırada ikili arasındaki sözlü atışma giderek daha çok kızışmış. O anda Zafer sinirlerine hakim olamayıp elindeki hindistan cevizini Semih Öztürk’e fırlatmış. Semih Öztürk de Zafer Mete’nin üstüne yürümüş. Zafer de kendisine saldıran Semih Öztürk’ün gırlağına sarılmış. Serkay ve Efecan son anda araya girmişler ve daha vahim şeyler olmadan ikiliyi ayırmışlar.

SURVİVOR’DA ZAFER ‘DİSKALİFİYE’ SEMİH ‘ÜNLÜ’ OLDU 

Survivor’da Zafer ve Semih arasında yaşanan kavganın ardından nihai karar dün akşam verildi

Survivor’da Zafer ve Semih arasında yaşanan kavganın ardından dün akşam ada konseyi toplandı! Yapılan konseyde son karar verildi. Acun Ilıcalı, Zafer’in davranışlarının ada güvenliğini tehdit ettiği ve risk gördükleri için Zafer’in Survivor’dan diskalifiye edildiğini açıkladı. Survivor Semih de bundan sonra Ünlüler takımında yarışacak.

SEMİH ZAFER KAVGASI NEDİR? ACUN ILICALI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı Semih Öztürk ve Zafer Mete hakkındaki gelişmeleri şöyle açıkladı;
-“Hiç tasvip edemeyeceğimiz ve olmaması için çok çaba gösterdiğimiz bir olay yaşandı. Semih ve Zafer arasında. Şu anda Semih ve Zafer burda değil. Şu anda görüntüleri izleme şansımız olmadı. Malesef çok yorumda yapamıyorum. Oturup görüntülere bakılıp bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Görüntüleri seyredip ona göre bir karara varacağız. O kararı da acil durum konseyi yapıp orda size açıklarız. Hiç tasvip etmediğimiz bir gerilim vardı malefef bu gerilim başka bir boyuta geçti. Size verebileceğim bilgi şu anda bu kadar. Acil durum konseyi olacak. Görüntüler izleyip kararımızı verip size açıklayacağız. Şuandaki durum hemen karar verebileceğimiz durum değil’.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Haftanın elenen ismi Mehmet Özyay ise adadan veda etmeden önce önemli açıklamalarda bulundu. Survivor’da bu hafta ilk eleme adaylarından olan Tuğba Özay, SMS oylamasında birinci olunca adaylığı düştü ve birinci olan Tuğba Özay ile ikinci olan Ezgi Avcı birer isim söyledi. İlk eleme adaylarından olan Yunus Günçe’nin yanına aday olarak Tuğba Özay Mehmet’i, Ezgi Avcı ise Nagihan’ı çıkardı. SMS oylaması sonuçlarına göre en az oyu alan Mehmet adaya veda etti.

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Survivor 2016’dan elenen son isim ünlüler takımına sonradan katılan Mehmet Özyay oldu. Adanın en enerjik isimlerinden biri olan Survivor Mehmet, adada yaşananları ve elenmesindeki nedeni ilk kez açıkladı.

‘Burası Survivor burada sürekli kırgınlıklar’ olur diyen Mehmet, Atakan’ın bir sözüne çok darıldığını da ilk kez açıkladı. Sık sık Atakan’ın ayak işlerine bakıyor iddialarına maruz kalan Mehmet, bu imalara çok bozulduğunu ortada asla böyle bir şeyin olmadığını üstüne basa basa söyledi.

İşte Mehmet’in elendikten sonraki ilk sözleri…

“Bugünkü konsey çok tuhaftı beklemezdim böyle bir şey. Ortada Yunus’la Tuğba vardı. Olaylar çok tuhaf gelişti. Burası Survivor bundan sonrada hayat devam eder.

10 hafta çok cabuk geçti. İlk zamanlar açlık çok zor geldi ama zamanla ona da alıştım. Keşke birleşme partisini görseydim. Survivor’da olduğum sürece çok şeyin değerini anladım. En başta yemeğin değerini anladım.

ATAKAN’A ÇOK DARILMIŞTIM

Açıkcasını söyleyeyim herkes birbirine burada darılır, kırılır ama hakını helal eder. Mesela ben Atakan’a çok darılmıştım. Bana ‘Adadaki en zayıf isim sensin’ demişti. Daha sonra Yılmaz ile Tuğba ile de kavga ettim. Survivor biter arkasından ne günlerdi deriz.

İlk başladığımda Survivor’da oyun alamıyordum sonra başladım performansımı göstermeye ama kısmet değilmiş.”
 

CL’in Yeni Şarkısı “Lifted” Yayınlandı

CL’in Yeni Şarkısı “Lifted” Yayınlandı

CL‘in ABD çıkışı bugün gerçekleşti ve “Lifted” isimli İngilizce şarkısının klibi yayınlandı.

Jakarta’daki konserinde şarkıcı duyuruyu hayranlarına yapmıştı. Klip hakkında ilginç bir iddia var. 1 sene önce klibin çekildiği ve şimdiye kadar bekletildiği söyleniyor.

Hayranlar klibi 24 saat içinde 2 milyon izlenmeye çıkarmak istiyor. Twitter‘da #LiftedByCL isimli etikete yardımda bulunabilirsiniz.

Klip

[embedded content]

Şarkının Sözleri

Fairmont Orchid Hawaii Yazın Tadını Çıkarabileceğiniz En İyi Mekan Olabilir!

Yaz bitti diye düşünenler için her mevsim eşsiz bir yaz tatili sunan Fairmont Orchid Hawaii, fazlasıyla ideal bir cennet olabilir. ABD’nin Büyük Okyanus üzerinde bulunan ve dünyanın en güzel adaları arasında yer alan Hawaii eyaleti, ülkenin en bilindik tatil merkezlerinden bir tanesidir. 18 ada ve adacıktan meydana gelen bu eşsiz eyalet, her köşesinde ayrı bir güzelliği misafirleriyle buluşturuyor. Honolulu adındaki başkentinde yüksek katlı binaların bulunduğu kalabalık bir şehir görünümüne bürünürken, Kahului şehrinde doğal güzelliklerin büyüleyiciliğini gözler önüne sermektedir.

Bu etkileyici eyaletin Büyük Okyanus üzerindeki en büyük kara parçası olduğu belirtilen Hawaii Büyük Adası ya da orijinal adıyla Big Island; sahip olduğu lüks konaklama tesisleri, Yanardağlar Ulusal Parkı, Kılauea Dağı, Kona ve Kohaal adındaki sahilleriyle bölgenin en çok turist çeken mekanlarından bir tanesidir. Hawaii Büyük Adası’nın kuzey kısmında bulunan Kohala Sahili de bu güzel eyaleti büyüleyici hale getiren başka bir doğal güzelliktir. Hawaii’nin gösterişli sahili üzerine konumlandırılmış olan Fairmont Orchid Hawaii isimli bu eşsiz tesis de ziyaretçilerin bölgeye daha da hayran kalmalarını sağlıyor.

Yaz tatilini geçirmek için en uygun mekanlardan bir tanesi olan Fairmont Orchid Hawaii’nin büyüleyici dünyasını ziyaret etmeye hazır mısınız?

Büyüleyici Atmosferiyle Muhteşem Bir Hawaii Oteli

Büyüleyici Atmosferiyle Muhteşem Bir Hawaii OteliEğer cennetin nasıl bir yer olduğunu daha önce hayal etmediyseniz, Fairmont Orchid Hawaii otelinin havuzunda ya da göz alıcı sahillerinde rahatlarken cennetin tam da böyle bir yer olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Hawaii’nin Kohala Sahili’ne yerleştirilen bu geniş tesis, göz alıcı bir kumsalın yanı sıra palmiye ağaçları ve lagünler ile çevrelenmiştir. Büyüleyici bir doğal çevrenin içerisinde konumlandırılan Fairmont Orchid Hawaii oteli, tamı tamına 13 hektarlık devasa bir alan üzerine yayılmış. İnanılmaz bir manzaranın ve konaklama imkanlarının lezzetli bir şekilde sunulduğu bu muhteşem Hawaii tesisi, açık alanındaki özel verandasıyla da büyüleyici bir atmosfer oluşturmayı başarıyor.

Fairmont Orchid Hawaii’nin Enfes Lezzetler Sunan Restoranları

Fairmont Orchid Hawaii'nin Enfes Lezzetler Sunan RestoranlarıElbette ki Fairmont Orchid Hawaii gibi bir güzellikte konaklamanın bedeli de oldukça yüksek. Eğer ki maddiyatın sizler için bir önemi yoksa işte o zaman bu büyüleyici otelin Gold Floor adındaki katında yer alan odaların birinde konaklamak fazlasıyla ideal olabilir. Ayrıca bu güzellikte konaklamış olduğunuz süre boyunca samimi bir salonunda servis edilen ücretsiz atıştırmalıklara ve içeceklere ulaşabilirsiniz. Eğer çok daha lezzetli yemeklere ulaşmak istiyorsanız, gündelik değişen menüsüyle kahvaltı salonunu, inanılmaz sushisiyle Norio adındaki büyüleyici restoranı ya da deniz ürünlerinin servis edildiği Orchid Court adındaki etkileyici mekanı da tercih edebilirsiniz. Bu eşsiz otelde aç kalmanız neredeyse imkansız gibi görünüyor.

Keyif Verici Aktiviteler ile Dolu Bir Yaz Tatili  

Keyif Verici Aktiviteler ile Dolu Bir Yaz TatiliYemek listesi kadar zengin bir içeriğe sahip olan aktiviteleriyle de misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatan Fairmont Orchid Hawaii otelinde, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Ödüllü şampiyona golf sahasının yanı sıra tenis, sörf, dalış ve yoga gibi aktivitelere de katılabilirsiniz. Ayrıca ada etrafında yürüyüşe çıkabilir, tropikal yağmur ormanlarını keşfedebilir, Mauna Kea’ya doğru tırmanabilir ya da volkanik Kilauea Dağı’na tur da düzenleyebilirsiniz.

Cennetin yeryüzü şubesi olan Hawaii, ultra lüks hizmetler sunan otelleriyle inanılmaz bir tatil fırsatını ziyaretçileriyle paylaşıyor. Peki, birlikte sanal tur düzenlemiş olduğumuz Hawaii cennetinin eşsiz oteli, Fairmont Orchid Hawaii ile bu büyüleyici deneyime şahit olmaya ne dersiniz?